Realizacje

Miejsce Galeria
Opel Rokicki
Wymiana Łożyska Konwertora na terenie ArcelorMIttal Poland
Autostrada A4 - Węzeł Sośnica
Koksownia Przyjaźń
KWK Wujek
Fiat Auto Poland
Skoda
Hobas System Polska - Rawa
Hobas System Polska - Studnie
Hobas System Polska - Zasuwa
Bulwary Rawy - Katowice
Chłodnia
Arcelor Mittal - Dąbrowa Górnicza
Intermag
Obróbka skrawaniem
Obróbka skrawaniem
Pawilon Aga
Przenośnik
TTW Opex
Ursa
Victoria
Zwężki
Huta Bankowa
Batory
Ferrostal

 

© Mostostal Montaco Sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 48, 41-216 Sosnowiec
e-mail: biuro@mostostalmontaco.pl
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000364497
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 130 000,00 zł
NIP: 6443467326, REGON: 241705314