Referencje

  • Batory Serwis SP.z o.o.

  • Huta Bankowa Sp. z o.o.

  • INTER TECH L.K.

  • MARITEX 2 Sp.z o.o.

  • P.U.  MARITEX  Sp. z o.o.

  • KOLMET  Sp. z o.o.

  • RAPZ Sp. z o.o.

© Mostostal Montaco Sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 48, 41-216 Sosnowiec
e-mail: biuro@mostostalmontaco.pl
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000364497
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 130 000,00 zł
NIP: 6443467326, REGON: 241705314